Coaching Linköping, förändringsledning, självledning, ledarskapsutveckling, personlig utveckling Coaching Linköping- Ledarskapsutveckling och Coaching

Utveckla dig själv och företaget med coaching som verktyg

Vi ger dig möjlighet att utvecklas i ditt arbete och som person. Att bli coachad är att få insikt i hur du effektivast kan förändra dig själv och företaget.  

 • Stärk dina mentala muskler och lär dig hur du kan förändra ditt sätt att leda och vara på arbetsplatsen eller på din fritid. 
 • Få verktyg och tekniker för mental träning som skapar det resultat du vill uppnå. 
 • Få insikter hur du vill komma framåt och frigör din potential.
 • Utveckla en hel grupp samtidigt med teamcoaching.

Personligt Ledarskap
Coaching

 • Individuellt eller gruppcoaching.
 • Skräddarsytt efter dina behov.
 • Coachingprogram för företag. 
 • Coaching i möten eller video/telefon.
 • Engångssamtal eller samtal i serie.


Ledarskapsprogram

 • Ledarskapets Dimensioner 2.0. 
 • Snabb och effektiv utveckling.
 • Strukturerat Ledarskapsprogram.
 • Personlig ledarskapscoach ingår. 
 • 8 moduler 6-12 månader.


Nulägesanalys

 • Beskrivning av medarbetarnas uppfattning om nuläget. 
 • Snabb och enkel att använda. 
 • Stora eller små grupper. 
 • Kort digital intervju. 
 • Återkoppling i grupp internt eller med facilitator.

Blogg inlägg om tankar och uppfångat

STATUS

En spaning - I veckan dök det här med status upp igen.

Något jag observerat är att mycket som sägs medvetet eller omedvetet på ett möte görs för att markera status. 
Till exempel tala om vad som åstadkommits, visa på kunskap, titlar, det kan vara uttalanden om resor, vara god, ha råd till och så vidare. Känns detta igen? 

Att ha status kan få en att känna sig på topp men det kan också kännas jobbigt när man tappar status.

En hotkänsla i ens inre uppstår vid en statusförlust vilken kan förstöra en dialog eller en känsla av tillhörighet i en grupp. Förenklat, när någon bemöter din statusmarkering på ett positivt sätt så ger det dig en belöningskänsla eller tvärtom om bemötandet är negativt eller att någon försöker överglänsa så kan en hotkänsla uppstå inombords.
 
Enligt evolutionspsykologin är det viktigt att ha status för ens överlevnad så därför är det vanligt att vi skapar dessa status hierarkier. 
Är du medveten om att detta sker och hur det påverkar kan du själv välja hur du vill interagera med andra beroende på ditt behov just då. 
Kanske har du behov att markera din status vilket kan vara nödvändigt eller så är det läge att bidra till en känsla av tillit och samhörighet.  PRO-ACT

Framgångsrika företag och organisationer börjar i välmående medarbetare. 
Flera studier visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro kännetecknas av väl utvecklade så kallade friskfaktorer. 
Forskning visar också att en genomtänkt strategi på organisationsnivå och tidiga åtgärder för att förebygga ohälsa har stor betydelse för hur vi mår på jobbet. 
Ta del av vårt expertstöd via den bidragsberättigade tjänsten PROACT by KC Group!

Affärsidé, resultatfokuserad utveckling

Företagets affärsidé är att coacha chefer, nyckelpersoner och anställda inom företag till ett hållbart och effektivare ledarskap. Det handlar till 100% om beteende och den inneboende kraft som finns inom varje människa som genom insikt utvecklas till ett framtida önskat beteende.
Linges Consulting AB, Ekängsvägen 63, 582 75 Linköping, 
+46 (0)73 043 62 55
(c)2019, All Rights Reserved
Hit counter: 1491