Kvalitetssäkring Coaching
Associate Certified Coach 

Alla coacher som är certifierade hos ICF har ackrediterad coachutbildning, dokumenterad erfarenhet och kompetensutvecklar sig kontinuerligt. ICF arbetar med att sätta en hög etisk standard inom professionen, erbjuda oberoende certifiering samt bygga ett världsomspännande nätverk av professionella coacher. 


ICF International coach federation 

ICF definierar coaching som ett samarbete mellan klient och coach i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential. Coachen arbetar med utgångspunkten att klienten är expert i hans eller hennes liv och arbete och ställer därför frågor istället för att ge råd. ICF har definierat elva kärnkompetenser som utgör själva kärnan bland de färdigheter en professionell coach skall besitta och demonstrera. Kärnkompetenserna används som grund i ICF:s certifieringsprocess och de är alla grundläggande och avgörande för varje kompetent coach, att kunna behärska och demonstrera Linges Consulting AB, Ekängsvägen 63, 582 75 Linköping, +46 (0)73 043 62 55
(c)2019, All Rights Reserved
Hit counter: 3145