Eva Linge

 • Associate Certified Coach (ACC) 
 • Diplomerad Leapfrog Professional Coach
 • Projektledare
 • Interimschef


Jag har 35 års erfarenhet från Ericsson AB som chef och ledare inom många olika verksamheter. Som chef har jag verkat inom mjukvaruutveckling, support, underhåll, logistik, inköp och order. Jag har även flera års erfarenhet som projektledare.
 
Min styrka och intresse som chef var förändringsledning, strategi och utveckling av personal. Min bakgrund gör att jag har en organisatorisk och affärsmässig förståelse vilket gör det lätt att relatera till de olika problemställningar som man kan brottas med på olika nivåer i en organisation. Jag kan röra mig över stora områden, bidra med erfarenhet och sätta situationer och upplevelser i större perspektiv. Jag har en lång vana av en chefs arbetsuppgifter relaterat till personalen.

Min karriär som ledarskapcoach startade  2017. En universitets utbildning inom beteendevetenskap och utbildningar i coaching har sedan dess förjupat min kunskap inom ledarskap och  resulterat i att jag nu är en ICF Associate certifierad coach, (ACC). Denna bakgrund gör det möjligt att verka inom management, HR och coaching antingen som enskilda uppdrag eller i en mix. 

 • Chefledning
 • Projektledning
 • Starta ny organisation, utveckla organisation, flytta organisation inom Sverige, utanför Sverige
 • Automatisering av administrativ verksamhet.
 • Strategi och målarbete för organisationen.
 • Riskmanagement.

 • Audit, intern och extern
 • Anställning, varsel-uppsägning processer, samtal, genomförande
 • Personalutveckling, utvecklingssamtal, målsättning personal
 • Personalutveckling, utbildning, kompetenssäkra, rollförändring
 • Lönearbete, lönesättningsprocess, lönesamtal
 • Grupputveckling, övningar
 • Rehabilitering, svåra samtal
 • Miljöarbete, arbetsmiljöpolicy • GPRS
Universitet
 • Ekonomi, Beteendevetenskap.
Coaching
 • Accredited Coach training Program ACTP
 • Diplomerad Professional Certified Coach
 • ACC Certifiering, ICF
 • Approved Coach Training hours ACSTH
Annan relevant utbildning
 • ACT, Acceptance Commitment Therapy
Projektledarutbildning
 • SCRUM, Agile, PROPS
Ledarskapsutbildning ERICSSON AB
 • Aspirant och ledarskapsutbildning Ericsson
 • Leadership Academi, Core Curriculum
 • Leadership Business Unit Network
 • Mentor program (5 år)
 • Leading for result, Senior leadership 
 • Förstärk ditt ledarskap, M-gruppen

Annan utbildning
 • Presentationsteknik, Retorik, Exportkontroll, Patent, Miljöarbete, Freewareprocess

Contact Form

Linges Consulting AB


Ekängsvägen 63
582 75 Linköping 
Sverige

Telefon: +46 (0)73 043 62 55

Linges Consulting AB, Ekängsvägen 63, 582 75 Linköping, 
+46 (0)73 043 62 55
(c)2019, All Rights Reserved
Hit counter: 103