Eva Linge

 • ICF Professional Certified Coach (PCC)
 • Projektledare
 • Interimschef
+ 46 (0)73 043 62 55
Eva@linge.se


Min passion är människor och företag. Varje gång jag har bidragit till utveckling i en organisations så vet jag att jag hamnat rätt. 
Jag utvecklar individer eller hela grupper med hjälp av coaching eller med kunskapsöverföring i form av föreläsningar.
I min coaching är jag målorienterad med ett rikt utbud av kraftfulla frågor som snabbt leder till insikt och framåtdrift. Jag använder forskning inom positiv psykologi och neurovetenskap i samtalen för att klienten snabbt och effektivt ska finna och utvecklas i sin personliga ledarstil. 


Mina specialområden är: 
• Ledarskap 
• Självledning 
• Förändringsledning 
• Effektivitet 
• Emotionell intelligens

Med min erfarenhet och intuition hjälper jag dig att hitta din väg framåt. 

Jag har 35 års praktisk erfarenhet från Ericsson AB som chef och ledare. Tjugo år som senior chef inom mjukvaruutveckling, logistik, inköp, order, support och underhåll. Jag har även lång erfarenhet som projektledare. Min bakgrund gör att jag har en stark organisatorisk och affärsmässig förståelse vilket gör det lätt att relatera till de olika problemställningar som kan uppstå på olika nivåer i en organisation.
 
Sedan 2017 arbetar jag som egen företagare inom ledarskapsutveckling. Erfarenheten som chef inom teknikföretag har jag kompletterat med vidareutbildning inom beteendevetenskap och psykologi. 

Jag är certifierad ICF coach med erfarenhet från coaching av personer i privat och offentlig sektor med i huvudsak VD, chefer, och ägare som klienter. 

 • Chefledning
 • Projektledning
 • Starta ny organisation, utveckla organisation, flytta organisation inom Sverige, utanför Sverige
 • Automatisering av administrativ verksamhet.
 • Strategi och målarbete för organisationen.
 • Riskmanagement.

 • Audit, intern och extern
 • Anställning, varsel-uppsägning processer, samtal, genomförande
 • Personalutveckling, utvecklingssamtal, målsättning personal
 • Personalutveckling, utbildning, kompetenssäkra, rollförändring
 • Lönearbete, lönesättningsprocess, lönesamtal
 • Grupputveckling, övningar
 • Rehabilitering, svåra samtal
 • Miljöarbete, arbetsmiljöpolicy • GPRS
Universitet
 • Ekonomi, Beteendevetenskap, Psykologi
Coaching
 • ICF Professional Certified Coach (PCC)
Annan relevant utbildning
 • ACT, Acceptance Commitment Therapy
Projektledarutbildning
 • SCRUM, Agile, PROPS
Ledarskapsutbildning ERICSSON AB
 • Aspirant och ledarskapsutbildning Ericsson
 • Leadership Academi, Core Curriculum
 • Leadership Business Unit Network
 • Mentor program (5 år)
 • Leading for result, Senior leadership 
 • Förstärk ditt ledarskap, M-gruppen

Annan utbildning
 • Presentationsteknik, Retorik, Exportkontroll, Patent, Miljöarbete, Freewareprocess
Linges Consulting AB, Ekängsvägen 63, 582 75 Linköping, 
+46 (0)73 043 62 55
(c)2019, All Rights Reserved
Hit counter: 250