Tips och olika förslag

Nuläges analys med teamcoaching

Genomför en digital nulägesanalys i en grupp för att få fram vilka fokusområden som är viktiga just nu och framåt. Resultatet  blir en bra ingång till ett utvecklande arbete i gruppen antingen i en efterföljande workshop eller i en teamcoaching. Syftet är att öka samförstånd, gemensam riktning och motivation kopplat till arbetet.

Coaching

Utveckla ditt ledarskap genom att lära dig mer om dig själv och hitta din personliga ledarskapstil där du kommer till din rätt och kan vara dig sjäv.  - Gör detta med coaching som verktyg eller genom ett ledarskapsprogram.

Utveckla ditt coachande

Individuell coaching med  möjlighet att få coachande handledning. Det är en coaching där du som chef blir coachad i att leda och coacha  dina medarbetare. Coachsamtalen kan mycket komma att handla om situationer som uppstår i din personalgrupp och där du kommer till insikt i hur  du vill ta dig framåt på bästa sätt. Samtidigt tränar du upp din förmåga i att leda andra genom att använda ett coachande förhållningsätt.
Linges Consulting AB, Ekängsvägen 63, 582 75 Linköping, 
+46 (0)73 043 62 55
(c)2019, All Rights Reserved
Hit counter: 90