Blogg

Thursday, October 22, 2020, 10:50

Det finns positiva och negativa copingstrategier. En välkänd positiv copingstrategi vid obehag eller stress är motion.

Är du medveten om vilka negativa copingstrategier du använder istället för att ta tag i en uppgift eller problem?
En negativ strategi som jag använder är att jag vid t.ex en deadline som stressar mig startar att göra andra saker för att dämpa mitt fysiska obehag.
En klart dålig copingstrategi. Risken att jag missar deadline ökar avsevärt ju mer jag fokuserar på att göra annat och stressen ökar varefter tiden krymper.

Vilka negativa copingstrategier använder du, undvika som detta exempel, förnekande, självanklagelser, önsketänkande eller något annat? -Lär dig ta mer kontroll.


No comments yet.
(*) Required fields
Linges Consulting AB, Ekängsvägen 63, 582 75 Linköping, 
+46 (0)73 043 62 55
(c)2019, All Rights Reserved
Hit counter: 878