Till Företagskunder

Linges Consulting AB
Kan coachingens effekt mätas som ROI?

Finansiella framgångar i ett företag kommer inte enbart från tekniska kunskaper och förmåga utan lika mycket, och ibland mycket mer, beroende på personalens emotionella intelligens. Framgång kommer från hur väl du känner dig själv och andra, hur du värderar dig själv och hur du värderar andra och hur du interagerar med andra och även hur du hanterar dig själv. 

Det går att sätta upp mål där coachingen kan mätas i ROI när det är tydligt från beställaren vad som ska uppnås. Ett annat sätt att tänka på sin investering är följande formel: P = p – i, (Performance = potential – interference). Coaching är en bra metod där individen kommer till insikt om vad som hindrar dennes utveckling. Exempel där coaching kan öka performance: 

Förändringsprocesser: Anledningen till att många förändringsprocesser inte fungerar så bra beror på dålig kommunikation. Emotionellt intelligenta ledare kommunicerar förändringen tydligt och använder ett coachande förhållningsätt för att involvera de olika funktionerna till att implementera förändringarna.
Vid omställning: Att bli varslad och sen uppsagd från sitt arbete är en stor händelse i en persons liv och hur det hanteras kan göra stor skillnad.
Rekrytering: En vanlig utmaning för företag är att rekrytera talanger och sen behålla dem. Coaching är ett bra sätt att utveckla personal och ger dem en signal att de är uppskattade och de får på så sätt ett erkännande.
Motivation: Har du någonsin arbetat i en organisation där de anställda klarar av att göra sitt jobb men utan särskild stor entusiasm och motivation, de klarar sig genom dagen. Hur påverkar det resultatet i företaget. Coaching kan hjälpa de anställda att förstå vad som motiverar dem.
Kreativitet: Team som har ett coachande förhållningsätt mellan varandra och förstår emotionell intelligens producerar mer kreativa idéer och presterar mer.
Projekt: Om projektledaren lyckas med att kommunicera tydligt vad som förväntas, är bra på att sätta mål och engagera projektmedlemmarna så ökar chanserna till att tidplaner hålls vilket sparar tid jämfört med en försening. En veckas försening i ett projekt med 20 personer, vad kostar inte det och även förlorad kundtillit kan senare bli en kostsam överraskning.

Varför företag ska anlita en extern coach

Jag som extern coach ställer oberoende frågor och hjälper på så sätt personen:

  • Att söka rätt på dennes möjligheter, vad som hindrar dem och komma förbi.
  • Att bli medveten om de känslor som i vissa situationer begränsar dem för att sedan hitta en väg att minimera agerande som hindrar personen att t.ex. nå fram, utvecklas eller bidra med sin fulla potential.
En extern coach ersätter inte chefen utan är ett komplement. Det som tillförs med en extern coach kommer från fördjupade samtal utifrån en samtalsteknik som leder framåt vilket frigör insikter som annars kanske inte uttalas.

Positiva resultat kommer utifrån dessa insikter och ett handlande vilket uppnås med en extern coach eftersom det inte finns någon bindning mellan coachen och den som coachas. Coachen är helt neutral och har ingen egen agenda eller plan.

Jag är utbildad och certifierad av den största branchorganisationen inom coaching, adderat beteendevetenskap på LIU vilket jag kombinerar med min mångåriga erfarenhet som projektledare och chef.
Linges Consulting AB, Ekängsvägen 63, 582 75 Linköping, 
+46 (0)73 043 62 55
(c)2019, All Rights Reserved
Hit counter: 547