TILL FÖRETAGSKUNDER

Linges Consulting AB

Varför företag ska anlita en extern coach

Jag som extern coach ställer oberoende frågor.
Jag hjälper personen:
  • att söka rätt på dennes möjligheter, vad som hindrar dem och komma förbi.
  • att bli medveten om de känslor som i vissa situationer begränsar dem för att sedan hitta en väg att minimera agerande som hindrar personen att t.ex. nå fram, utvecklas eller bidra med sin fulla potential.
En extern coach ersätter inte chefen utan är ett komplement.
Det som tillförs med en extern coach kommer från fördjupade samtal utifrån en samtalsteknik som leder framåt vilket frigör insikter som annars kanske inte uttalas.

Positiva resultat kommer utifrån dessa insikter och ett handlande vilket uppnås med en extern coach eftersom det inte finns någon bindning mellan coachen och den som coachas.

Coachen är helt neutral och har ingen egen agenda eller plan.

Jag är utbildad och certifierad av den största branchorganisationen inom coaching, adderat beteendevetenskap på LIU vilket jag kombinerar med min erfarenhet som projektledare och chef.
Linges Consulting AB, Ekängsvägen 63, 582 75 Linköping, +46 (0)73 043 62 55
(c)2019, All Rights Reserved
Hit counter: 7415