Coaching

Förändringsledning med coaching

Vill du leda dig själv, utvecklas i ditt arbete eller privat? Pröva en personlig tränare för att jobba med hjärnan där coaching är ett verktyg for att ta sig fram. 
eller.....
Har du något som hindrar dig att ta nästa steg, det kan vara i karriären eller privat. Ett hinder för att utvecklas kan vara på olika sätt över tid och person och kan hanteras med hjälp av träning. Utveckling blir skräddarsydd för dig. Coaching områden: Förändringsledning, Ledarskapsutveckling, Personlig utveckling, Strategi & Vision, Målarbete, Effektivitet, Balans.

 Coaching på telefon, video eller i individuella möten.

Individuell Coaching


Skräddarsydd coaching efter dina behov.

Det kan vara något du vill utveckla, ett beteende eller en relation som du vill förändra. Det handlar om en vilja att nå ett för dig nytt och bättre tillstånd.

Eller så kan det vara att det utstakade målet är luddigt och du behöver sortera dina tankar för att vägen dit ska klarna. Det kan vara ett projekt eller något du ska uppnå som chef.

Det kan också vara så att du är hjälpt av att bolla dina tankar med en neutral person och på så sätt blir du vägledd att sätta dina mål och planera och ta stegen dit. 


Business Coaching - Företag

I arbete med att utveckla sina medarbetare kan företaget tjäna på
att ta in en extern coach som neutral part för att skapa framåtdrift.

Vanliga förekommande situationer i företag som tex, du vill bli
effektivare, bli lyssnad på eller du behöver ta plats i din roll som chef
eller svårigheter i ett samarbete är exempel där coaching hjälper.
  
Ett stöd till en ny chef ovasett om det är första chefsrollen eller ett kliv till högre chef kan det också ge ett lugn i en annars ofta turbulent
tid.

Ledarskapets Dimensioner 2.0


Ledarskapsutveckling med program som pågår 10-12 månader där du satsar 1-3 timmar i veckan på din utveckling. Egna studier kombineras med coaching vilket skapar en varaktig effekt och möjlighet att praktisera insikter, nya sätt att tänka och agera.

Egna insikter och fågeställningar blandas med programmets teorier efter ditt behov och önskemål.

För dig som är VD, platschef, chef och ledare, projektledare eller specialist som vill utveckla ditt personliga ledarskap.
Utbildningsprogrammet finns i Linköping men andra orter är också välkomna samt går att få digitalt.

Hur går det till

Min coaching genomförs i samtal med en målstyrd process som stöd för att komma till insikt och identifiera eventuella utvecklingshinder.
Från insikter som sker i samtalet skapas ett handlande och framåtdrift som är till nytta för dig och i de fallen även för företaget. Du genomgår ett antal faser, målsättning, insikt och handlande för att nå ditt önskade läge.

Flera samtal är ofta nödvändigt för att komma genom alla faser men även ett samtal kan räcka för att du ska komma en bit på vägen för att kunna komma vidare själv. Antal samtal som behövs är individuellt och du bestämmer hur många som du behöver.
Samtalen sker vilket som passar dig bäst i personliga möten eller via nätet med video eller telefon.

För Företag -  Medarbetarens önskade utveckling i företaget och framtida tillstånd sätts som mål i ett inledande trepartssamtal mellan coach, medarbetare och dess chef. En samtalsserie följer därefter mellan medarbetaren och coachen vilken leder till insikt och ett handlande kopplat mot målet. Samtalen kan kompletteras med ett avslutande 3-partssamtal med syfte att följa upp resultat och satta mål.
Linges Consulting AB, Ekängsvägen 63, 582 75 Linköping, +46 (0)73 043 62 55
(c)2019, All Rights Reserved
Hit counter: 26