Referenser & Partners & kvalitetsäkring

Ledarskapsutveckling - Chef IT företag
För mig har det passat mycket bra att kombinera ledarskapsprogram med coaching. Dels har jag kunnat välja när jag vill jobba med programmet och så har programmet anpassats efter min ledarstil och de områden jag vill utveckla.
Coaching - Chef IT företag
Eva är som en klok hund som följer mig. Hon gör mig uppmärksam på min omgivning, stannar upp så jag kan se mig om, drar i kopplet när jag fastnar och gör att jag lär mig så otroligt mycket om mig själv. Dessutom har vi roligt när vi jobbar ihop! Erica

Chef på IT företag

Eva är en coach som med empati och värme driver samtalet genom att ställa de svåra frågorna. Ansvaret för samtalsämnet vid coachingtillfället är alltid ditt eget, Eva säkerställer att du väljer den viktigaste utmaningen i din utveckling just nu. Genom att jobba med utvärdering och reflektion av varje samtal får du chans att nå nya insikter även mellan träffarna.

Nyckelperson inom motorfordonshandeln

Jag vill tacka för din coaching under dessa möten där jag själv fått vara med och styra innehåll och där du styrt upp samtalen då vi kommer från dom aktuella ämnena. Tror att det är viktigt att kunna få ur sig det som belastar en utan att man känner att man blottar sig, vilket kan vara svårt att göra med arbetskamrater/kollegor. En annan sak är att få insikt i saker man inte tänker på tex styrkor/svagheter samt hur man kan utmana sig själv med att tänja sina gränser med konkreta övningar. För min egen del så har jag sett fram mot dessa coachingsamtal. Jag kan starkt rekommendera coaching.

Projektledare

Nu har jag ordning och struktur i min vardag och på jobbet. Coachingen ha verkligen hjälpt mig att inse hur jag gör på bästa sätt för att få en lugnare tillvaro.

Chef - IT företag

Att plocka fram något som jag inte visste att jag har inom mig, på ett sätt som kan kännas utmattande men otroligt värdefullt, var en helt ny upplevelse för mig. Fantastiskt att vara med om! Tack Eva.

Orwak AB - Johan

Coachning har för mig varit utvecklande både på det privata planet och på arbetet. Eftersom det varit en väldigt intensiv tid med många bollar i luften har det varit tryggt med coachning för att veta att man gör rätt val och att få stöd hur man ska genomföra olika processer så som fördelning och upplärning av medarbetare samt och hålla i möten och att reda ut delade meningar om problemlösning. Jag har genom denna serie av coachningssamtal blivit stärkt och är bra rustad för framtida utmaningar.

Managing Director - Orwak

Det är naturligt för oss på Orwak AB att utveckla organisationen med dess medarbetare för att möta framtidens krav. I detta arbete har vi anlitat Eva Linge som med lång erfarenhet av ledarskap och sedermera utbildad coach hjälper oss på vår framtidsresa.

IT företag - Hanna

Coachingen blev en positiv överraskning. Jag hade inte väntat mig att jag under en sådan stressad period på jobbet kunde komma ner i varv och under skratt komma fram till insikter som hjälper mig i min vardag (både på jobbet och hemma).

Associate Certified Coach

Alla coacher som är certifierade hos ICF har ackrediterad coachutbildning, dokumenterad erfarenhet och kompetensutvecklar sig kontinuerligt. ICF arbetar med att sätta en hög etisk standard inom professionen, erbjuda oberoende certifiering samt bygga ett världsomspännande nätverk av professionella coacher. Credentialed coach finder

ICF International coach federation

ICF definierar coaching som ett samarbete mellan klient och coach i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential. Coachen arbetar med utgångspunkten att klienten är expert i hans eller hennes liv och arbete och ställer därför frågor istället för att ge råd. ICF har definierat elva kärnkompetenser som utgör själva kärnan bland de färdigheter en professionell coach skall besitta och demonstrera. Kärnkompetenserna används som grund i ICF:s certifieringsprocess och de är alla grundläggande och avgörande för varje kompetent coach, att kunna behärska och demonstrera ICF International coach website
Linges Consulting AB, Ekängsvägen 63, 582 75 Linköping, 
+46 (0)73 043 62 55
(c)2019, All Rights Reserved
Hit counter: 613