Eva Linge
Coach och mentor
ICF Associate Certified Coach (ACC)
Diplomerad Leapfrog Professional Coach

Jag har en social kompetens och en självinsikt som är värdefull i möten med andra. Jag är analytisk på så sätt att jag lätt läser av situation och person, fascineras av människan och drivs av att skapa en framåtdrift hos andra. En mångårig erfarenhet som chef och ledare inom IT- och telekombranschen har resulterat i ett starkt intresse av förändringsarbete och utveckling av medarbetarna. Dessutom har jag också, efter att ha arbetat som ledare och chef på olika nivåer i mer än 30 år, vidareutbildat mig som beteendevetare och coach och har nu en ny karriär som diplomerad coach.
Maris Linge
Projektledare och systemutvecklare
Civilingenjör, Datatekniklinjen, Linköpings Tekniska Högskola
 

Teknisk projektledning, systemutveckling, utredningar, förstudier, kravinsamling, bollplank. Systemutveckling såsom specifikation, analys, krav, design, programmering och test. Verkar i miljöer där IT-teknik används som stöd för företagets processer.
Linges Consulting AB, Ekängsvägen 63, 582 75 Linköping, +46 (0)73 043 62 55
(c)2019, All Rights Reserved
Hit counter: 3142