Coaching Linköping, förändringsledning, självledning, ledarskapsutveckling, personlig utveckling Coaching Linköping- Ledarskapsutveckling och Coaching

Utveckla dig själv och företaget med coaching som verktyg

Vi ger dig möjlighet att utvecklas i ditt arbete, som person eller din grupp. Att bli coachad är att få insikt i hur du effektivast kan förändra dig själv och företaget.  

Stärk dina eller dina medarbetares mentala muskler och utveckla ert sätt att leda och vara på arbetsplatsen. 
Få verktyg och tekniker för mental träning och uppnå önskat resultat. 
Få insikter hur du vill komma framåt och frigör din potential.
Utveckla hela gruppen samtidigt med teamcoaching.
Kombinera kunskapsöverföring, grupparbete och teamcoaching inom något fokusområde.
 Förslag fokusområden: 
  • Stress
  • Kommunikation
  • Konflikt
  • Mål & VIsion
  • Förändring
  • Feedback
  • Coachande förhållningssätt


Personligt Ledarskap

Individuellt eller gruppcoaching.
Skräddarsytt efter dina behov
Coachingprogram för företag
Coaching i möten eller video/telefon
Engångssamtal eller samtal i serie.

Blogg inlägg om tankar och uppfångat

Så länge det finns liv så finns det hopp! Hopp dyker upp i samtalen med mina kunder. Det är lite bedrägligt med hopp. Så länge det finns liv så finns det hopp! Hopp dyker upp i samtalen med mina kunder. Det är lite bedrägligt med hopp. Tidningen ”Psychology Today”” skriver att de som är ”höga” på hopp har ett bättre hållbart mental välmående. Några fördelar dessa personer har är att: De är optimistiska om framtiden, de ser utmaningar mer som möjligheter att utvecklas än som hinder. De tror att möjligheterna kommer om de anstränger sig. De fokuserar på det de kan kontrollera. De låter inte livet hända dem utan de tar beslut och agerar för att ta sig fram i livet. De studsar inte bara tillbaka vid ett bakslag, de studsar framåt. Hopp är att tro på att ett framtida resultat är möjlig kombinerat med en önskan att nå det resultatet. Vad händer om då hoppet strider mot verkligheten om vi ”missbrukar” hoppet? Hopp är inte användbart om vi har orealistiska förväntningar. Ingenstans är detta mer tydligt än vid upprepande misslyckanden. Även fast vi tror att denna gång kommer det bli annorlunda så blir vi då fångna i en loop med falska hopp och med en sjunkande självkänsla. Hoppet fungerar inte som en positiv drivkraft om det är orealistiskt eller vid avsaknad av mål. Mål kräver handling till skillnad mot hopp. Även en plan där vi sätter små mini steg som mål kan ge en känsla om en positiv framtid där hopp kan fungerar som en kraft och känsla om en positiv framtid. ”Psychology Today”” skriver att de som är ”höga” på hopp har ett bättre hållbart mental välmående. Några fördelar dessa personer har är att: De är optimistiska om framtiden, de ser utmaningar mer som möjligheter att utvecklas än som hinder. De tror att möjligheterna kommer om de anstränger sig. De fokuserar på det de kan kontrollera. De låter inte livet hända dem utan de tar beslut och agerar för att ta sig fram i livet. De studsar inte bara tillbaka vid ett bakslag, de studsar framåt. Hopp är att tro på att ett framtida resultat är möjlig kombinerat med en önskan att nå det resultatet. Vad händer om då hoppet strider mot verkligheten om vi ”missbrukar” hoppet? Hopp är inte användbart om vi har orealistiska förväntningar. Ingenstans är detta mer tydligt än vid upprepande misslyckanden. Även fast vi tror att denna gång kommer det bli annorlunda så blir vi då fångna i en loop med falska hopp och med en sjunkande självkänsla. Hoppet fungerar inte som en positiv drivkraft om det är orealistiskt eller vid avsaknad av mål. Mål kräver handling till skillnad mot hopp. Även en plan där vi sätter små mini steg som mål kan ge en känsla om en positiv framtid där hopp kan fungerar som en kraft och känsla om en positiv framtid.  

Affärsidé, resultatfokuserad utveckling

Företagets affärsidé är att coacha chefer, nyckelpersoner och anställda inom företag till ett hållbart och effektivare ledarskap. Det handlar till 100% om beteende och den inneboende kraft som finns inom varje människa som genom insikt utvecklas till ett framtida önskat beteende.
Linges Consulting AB, Ekängsvägen 63, 582 75 Linköping, 
+46 (0)73 043 62 55
(c)2019, All Rights Reserved
Hit counter: 234