Coaching Linköping, förändringsledning, självledning, ledarskapsutveckling, personlig utveckling Coaching Linköping- Ledarskapsutveckling och Coaching

Coaching- digitalt eller i möten

 Coaching och ledarskapsutveckling handlar om din framtid, vad du vill utveckla, förändra eller uppnå.

 Det ger dig en drivkraft att fokusera på framtiden och den kraften gör det lättare att ta de steg som krävs men din historia behövs också då det handlar om att lära känna dig själv. 

Att förstå vad som är dina styrkor, vad som hindrar dig eller gör dig glad i din vardag, på ditt arbete eller i din karriär är en del i att lära känna sig själv. 

För att förstå behöver du ta reda på vad och hur du tänker och hur du gör och hur din hjärna och kropp fungerar i de situationer du vill förändra, utveckla eller uppnå. 

 • Stärk dina mentala muskler och lär dig hur du kan förändra ditt sätt att leda och vara på arbetsplatsen eller på din fritid. 
 • Få verktyg och tekniker för mental träning som skapar det resultat du vill uppnå. 
 • Få insikter hur du vill komma framåt och frigör din potential.
 • Utveckla en hel grupp samtidigt med teamcoaching.

Coaching

 • Individuellt eller gruppcoaching.
 • Skräddarsytt efter dina behov.
 • Coachingprogram för företag.
 • Coaching i möten eller video/telefon. 
 • Engångssamtal eller samtal i serie.

Ledarskapsprogram

 • Ledarskapets Dimensioner 2.0.
 • Snabb och effektiv utveckling.
 • Strukturerat Ledarskapsprogram.
 • Personlig ledarskapscoach ingår.
 • 8 moduler 6-12 månader.

Nulägesanalys

 • Beskrivning av medarbetarnas uppfattning om nuläget.
 • Snabb och enkel att använda.
 • Stora eller små grupper.
 • Kort digital intervju.
 • Återkoppling i grupp internt eller med facilitator.


PRO-ACT

Framgångsrika företag och organisationer börjar i välmående medarbetare. Flera studier visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro kännetecknas av väl utvecklade så kallade friskfaktorer. Forskning visar också att en genomtänkt strategi på organisationsnivå och tidiga åtgärder för att förebygga ohälsa har stor betydelse för hur vi mår på jobbet. Ta del av vårt expertstöd via den bidragsberättigade tjänsten PROACT by KC Group!

Digitala möten- Boka coachingsamtal 

Vill du boka ett digitalt coachingsamtal. Första samtalet är kostnadsfritt. Vill du bara prova så är du också välkommen.

Samtalet varar i 60 minuter. 

Efter din bokning får du ett mejl med bekräftelse att du bokat ett samtal. I mejlet finns länk till videoplattformen.Använd den länken när mötet ska starta.

Kom ihåg att boka av eller boka om när du får förhinder.


Dagens blogg inlägg
KAB Modellen

Hej där, har du fortfarande semester, om inte… här kommer mina funderingar om KAB.
Många chefer vet att information, kunskap och tydlig kommunikation är en nyckel till framgång men det är också en svår konst att utöva.
Jag själv som chef har tänkt många gånger ”Detta har jag ju informerat om”, när medarbetarna agerar som om det var något nytt jag kom med. Eller när någon medarbetares beteende inte var OK, har jag tänkt, varför blev det så?
Vi vet också att ett negativt beteende hos personalen eller en negativ attityd till det som ska göras är smittsam och leder till ineffektivitet i företaget.

KAB modellen, (Burton & McDonalds) används ofta kopplat till hälsa men kan också vara en bra modell att använda i ledarskapet vid förändringsledning. KAB, Kunskap -> Attityd ->Beteende, när en individ får möjlighet att bearbeta ny kunskap, kan det i sin tur leda till en förändring av dennes attityd. Den förändrade attityden leder till ett förändrat beteendemönster.
För att kunna förändra ett beteende hos en individ krävs därför information som leder till ny kunskap och att individen är mottaglig för informationen. Det räcker inte som chef att informera om det som är viktigt en gång utan den måste upprepas flera gånger och det måste vara tydligt. Dessutom behövs det, för att KAB ska fungera fullt, göras begripligt vilken roll individen har och framförallt att den uppfattar sin roll i relation till helheten (Hansson, 2004). Coaching är en framgångsrik metod att kontinuerligt utvecklas och bibehålla ett bra ledarskap. 

Affärsidé, resultatfokuserad utveckling

Företagets affärsidé är att coacha chefer, nyckelpersoner och anställda inom företag till ett hållbart och effektivare ledarskap. Det handlar till 100% om beteende och den inneboende kraft som finns inom varje människa som genom insikt utvecklas till ett framtida önskat beteende.
Linges Consulting AB, Ekängsvägen 63, 582 75 Linköping, 
+46 (0)73 043 62 55
(c)2019, All Rights Reserved
Hit counter: 60