Coaching Linköping, förändringsledning, självledning, ledarskapsutveckling, personlig utveckling Coaching Linköping- Ledarskapsutveckling och Coaching

Utveckla dig själv och företaget med coaching som verktyg

Vi ger dig möjlighet att utvecklas i ditt arbete, som person eller din grupp. Att bli coachad är att få insikt i hur du effektivast kan förändra dig själv och företaget.  

Stärk dina eller dina medarbetares mentala muskler och utveckla ert sätt att leda och vara på arbetsplatsen. 
Få verktyg och tekniker för mental träning och uppnå önskat resultat. 
Få insikter hur du vill komma framåt och frigör din potential.
Utveckla hela gruppen samtidigt med teamcoaching.
Kombinera kunskapsöverföring, grupparbete och teamcoaching inom något fokusområde.
 Förslag fokusområden: 
  • Stress
  • Kommunikation
  • Konflikt
  • Mål & VIsion
  • Förändring
  • Feedback
  • Coachande förhållningssätt


Personligt Ledarskap

Individuellt eller gruppcoaching.
Skräddarsytt efter dina behov
Coachingprogram för företag
Coaching i möten eller video/telefon
Engångssamtal eller samtal i serie.

Blogg inlägg om tankar och uppfångat

Feedback i utvecklingssamtal 
Som alltid det här med BIAS, se upp med den. Den ställer till mycket.

Allmänt känt är ju hur vi dömer andra utifrån våra inre lagrade kunskaper, erfarenheter och upplevelser. 
Jag läser i en artikel hur BIAS även kan göra ett utvecklingssamtal med konstruktiv (Negativ) feedback till ett samtal som skapar frustration och oro och som för mottagaren lämnar öppna frågor som, -det här är inte jag, -det stämmer inte, -det här är ju något jag alltid strävar efter och nu tycker min chef att jag brustit, man försöker förstå och försöker passa in den pusselbit man fått för man vet ju att feedback är bra och att man ska ta vara på den som en fin present.
I vissa fall kan konstruktiv feedback ge motsatt effekt. 

Att feedbacken skaver hos mottagaren kan bero på att givaren uttrycker sig som att det är fakta och en sanning när det egentligen inte är sant, förutom i sällsynta fall som när en känd överenskommen instruktion finns hur något ska göras eller regler eller något annat som är tydligt och överenskommet. 
Ett sätt att göra budskapet mer lättsmält för mottagaren och till och med accepteras är att formulera sig så att mottagaren förstår att det kommer från dina egna kunskaper och erfarenheter. Exempel -Så här skulle jag gjort. -Så här reagerar jag på…. -När du gjorde så där, så kände jag…. eller, förstår inte jag det. -Så här uppfattar jag. 


Affärsidé, resultatfokuserad utveckling

Företagets affärsidé är att coacha chefer, nyckelpersoner och anställda inom företag till ett hållbart och effektivare ledarskap. Det handlar till 100% om beteende och den inneboende kraft som finns inom varje människa som genom insikt utvecklas till ett framtida önskat beteende.
Linges Consulting AB, Ekängsvägen 63, 582 75 Linköping, 
+46 (0)73 043 62 55
(c)2019, All Rights Reserved
Hit counter: 549