Coaching Linköping, förändringsledning, självledning, ledarskapsutveckling, personlig utveckling Coaching Linköping- Ledarskapsutveckling och Coaching

Utveckla dig själv och företaget med coaching som verktyg

Vi ger dig möjlighet att utvecklas i ditt arbete och som person. Att bli coachad är att få insikt i hur du effektivast kan förändra dig själv och företaget.  

 • Stärk dina mentala muskler och lär dig hur du kan förändra ditt sätt att leda och vara på arbetsplatsen eller på din fritid. 
 • Få verktyg och tekniker för mental träning som skapar det resultat du vill uppnå. 
 • Få insikter hur du vill komma framåt och frigör din potential.
 • Utveckla en hel grupp samtidigt med teamcoaching.

Personligt Ledarskap
Coaching

 • Individuellt eller gruppcoaching.
 • Skräddarsytt efter dina behov.
 • Coachingprogram för företag. 
 • Coaching i möten eller video/telefon.
 • Engångssamtal eller samtal i serie.


Ledarskapsprogram

 • Ledarskapets Dimensioner 2.0. 
 • Snabb och effektiv utveckling.
 • Strukturerat Ledarskapsprogram.
 • Personlig ledarskapscoach ingår. 
 • 8 moduler 6-12 månader.


Nulägesanalys

 • Beskrivning av medarbetarnas uppfattning om nuläget. 
 • Snabb och enkel att använda. 
 • Stora eller små grupper. 
 • Kort digital intervju. 
 • Återkoppling i grupp internt eller med facilitator.

Blogg inlägg om tankar och uppfångat

Hönan eller ägget 

Har du lätt att bli motiverad? 

Att känna sig motiverad är ibland svårt och ibland hur lätt som helst. 
Hönan eller ägget, forskning är inte helt överens men det lutar åt att motivation inte kommer till en av sig själv utan tvärtom, aktiviteten startar motivationen. 
Om du sätter dig ned och inväntar att du ska få motivation att göra något så kommer du säkerligen inte att känna dig motiverad och det som skulle göras blir inte gjort, eller kanske något annat blev gjort. 

Motivation får du när du sätter i gång det du tänkt göra. Då först kan det börja spira en känsla av motivation som kommer från att, du gör det, får det gjort, känner nyttan, eller att du unnar dig. Det finns fler sätt att känna sig mer motiverad. 

Hur gör du?   PRO-ACT

Framgångsrika företag och organisationer börjar i välmående medarbetare. 
Flera studier visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro kännetecknas av väl utvecklade så kallade friskfaktorer. 
Forskning visar också att en genomtänkt strategi på organisationsnivå och tidiga åtgärder för att förebygga ohälsa har stor betydelse för hur vi mår på jobbet. 
Ta del av vårt expertstöd via den bidragsberättigade tjänsten PROACT by KC Group!

Affärsidé, resultatfokuserad utveckling

Företagets affärsidé är att coacha chefer, nyckelpersoner och anställda inom företag till ett hållbart och effektivare ledarskap. Det handlar till 100% om beteende och den inneboende kraft som finns inom varje människa som genom insikt utvecklas till ett framtida önskat beteende.
Linges Consulting AB, Ekängsvägen 63, 582 75 Linköping, 
+46 (0)73 043 62 55
(c)2019, All Rights Reserved
Hit counter: 92