Coaching Linköping, förändringsledning, självledning, ledarskapsutveckling, personlig utveckling Coaching Linköping- Ledarskapsutveckling och Coaching

Coaching- digitalt eller i möten

 Coaching och ledarskapsutveckling handlar om din framtid, vad du vill utveckla, förändra eller uppnå.

 Det ger dig en drivkraft att fokusera på framtiden och den kraften gör det lättare att ta de steg som krävs men din historia behövs också då det handlar om att lära känna dig själv. 

Att förstå vad som är dina styrkor, vad som hindrar dig eller gör dig glad i din vardag, på ditt arbete eller i din karriär är en del i att lära känna sig själv. 

För att förstå behöver du ta reda på vad och hur du tänker och hur du gör och hur din hjärna och kropp fungerar i de situationer du vill förändra, utveckla eller uppnå. 

 • Stärk dina mentala muskler och lär dig hur du kan förändra ditt sätt att leda och vara på arbetsplatsen eller på din fritid. 
 • Få verktyg och tekniker för mental träning som skapar det resultat du vill uppnå. 
 • Få insikter hur du vill komma framåt och frigör din potential.
 • Utveckla en hel grupp samtidigt med teamcoaching.

Coaching

 • Individuellt eller gruppcoaching.
 • Skräddarsytt efter dina behov.
 • Coachingprogram för företag.
 • Coaching i möten eller video/telefon. 
 • Engångssamtal eller samtal i serie.

Ledarskapsprogram

 • Ledarskapets Dimensioner 2.0.
 • Snabb och effektiv utveckling.
 • Strukturerat Ledarskapsprogram.
 • Personlig ledarskapscoach ingår.
 • 8 moduler 6-12 månader.

Nulägesanalys

 • Beskrivning av medarbetarnas uppfattning om nuläget.
 • Snabb och enkel att använda.
 • Stora eller små grupper.
 • Kort digital intervju.
 • Återkoppling i grupp internt eller med facilitator.


PRO-ACT

Framgångsrika företag och organisationer börjar i välmående medarbetare. Flera studier visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro kännetecknas av väl utvecklade så kallade friskfaktorer. Forskning visar också att en genomtänkt strategi på organisationsnivå och tidiga åtgärder för att förebygga ohälsa har stor betydelse för hur vi mår på jobbet. Ta del av vårt expertstöd via den bidragsberättigade tjänsten PROACT by KC Group!

Digitala möten- Boka coachingsamtal 

Vill du boka ett digitalt coachingsamtal. Första samtalet är kostnadsfritt. Vill du bara prova så är du också välkommen.

Samtalet varar i 60 minuter. 

Efter din bokning får du ett mejl med bekräftelse att du bokat ett samtal. I mejlet finns länk till videoplattformen.Använd den länken när mötet ska starta.

Kom ihåg att boka av eller boka om när du får förhinder.


Dagens blogg inlägg
Bli en bättre ledare genom att träna din emotionella intelligens

Behöver du alltid visa dina känslor för att vara en bra chef och ledare med hög EQ, Emotionell Quotient (Emotionell Intelligens)? Vi hör ofta att vi ska bli mer öppna med våra känslor men hur skulle det bli om alla kontinuerligt rapporterade öppet vad de känner (Lance Workman, 2021). 
Att styras av känslor är inte alltid en bra strategi. Men med fördjupad förståelse för vad som driver människors agerande i olika sociala situationer till exempel i förändring och konflikter så ökar dina chanser att påverka dig själv och andra på ett framgångsrikt sätt. 

En nyckel till att förstå andra är att lära känna dig själv. Ett första steg kan vara att förstå våra grundläggande känslor. Forskning visar enligt Robert Plutchik. att vi har åtta grundkänslor: glädje, självförtroende, rädsla, överraskning, sorg, motvilja, ilska och förväntan. 

Känslor påverkar dig och andra hela tiden genom vår kommunikation, både verbalt och icke-verbalt genom ansiktsuttryck, kroppshållning, röstläge och beröring. Det händer att man bara känner en jättestark känsla i en situation, men man förstår inte vad man känner. Någon gråter när hon eller han är glad eller så blir man arg när det egentligen är rädsla man känner. Vilka känslor styr dig? I vilka situationer, när och hur och varför? 

Reflektion, metatänkande och träning hjälper dig att förstå och öka ditt självledarskap. Med fördjupad självinsikt om dina egna känslor, kan du också bli bättre på att förstå andra om hur du möter dem där de är. Att lära sig att fånga upp sina egna och andras känslor gör att du vet vad du ska uppmärksamma för att sedan hantera det eller låta bli. Det finns alltid ett val. Jag som coach träffar många som har problem som ”skaver” på något sätt där coaching fungerar som ett bra verktyg till att snabbare komma till insikt om vilka känslor och behov som ligger bakom. 

Affärsidé, resultatfokuserad utveckling

Företagets affärsidé är att coacha chefer, nyckelpersoner och anställda inom företag till ett hållbart och effektivare ledarskap. Det handlar till 100% om beteende och den inneboende kraft som finns inom varje människa som genom insikt utvecklas till ett framtida önskat beteende.
Linges Consulting AB, Ekängsvägen 63, 582 75 Linköping, 
+46 (0)73 043 62 55
(c)2019, All Rights Reserved
Hit counter: 415