Coaching Linköping, förändringsledning, självledning, ledarskapsutveckling, personlig utveckling Coaching Linköping- Ledarskapsutveckling och Coaching

Utveckla dig själv och företaget med coaching som verktyg

Vi ger dig möjlighet att utvecklas i ditt arbete, som person eller din grupp. Att bli coachad är att få insikt i hur du effektivast kan förändra dig själv och företaget.  

Stärk dina eller dina medarbetares mentala muskler och utveckla ert sätt att leda och vara på arbetsplatsen. 
Få verktyg och tekniker för mental träning och uppnå önskat resultat. 
Få insikter hur du vill komma framåt och frigör din potential.
Utveckla hela gruppen samtidigt med teamcoaching.
Kombinera kunskapsöverföring, grupparbete och teamcoaching inom något fokusområde.
 Förslag fokusområden: 
  • Stress
  • Kommunikation
  • Konflikt
  • Mål & VIsion
  • Förändring
  • Feedback
  • Coachande förhållningssätt


Personligt Ledarskap

Individuellt eller gruppcoaching.
Skräddarsytt efter dina behov
Coachingprogram för företag
Coaching i möten eller video/telefon
Engångssamtal eller samtal i serie.

Blogg inlägg om tankar och uppfångat

Feedback
Det här med feedback, det är något som många pratar och jobbar med just nu. 

En feedbackorganisation ska ju ge företaget en extra drivkraft då medarbetarna hela tiden jobbar med förbättringar av arbetsuppgifter och beteende med hjälp av feedback. Bra eller dåligt, ja det kan bero på så mycket om det ska bli bra. 

Att ta mot negativ feedback tex är ofta svårt och kanske ger det inte den positiva effekt som är tänkt, i alla fall inte hos den som tar emot. Jag tror att det behövs en hel del förarbete innan en organisation börjar att arbeta med feedback. 

Ett exempel kan vara att gruppen som ska arbeta med feedback är överens om vad som är OK att ge feedback om, dvs de kommer inte bara överens om HUR de ska ge feedback till varandra, själva metoden, utan också om VAD
En annan viktig sak är NÄR, att vara överens om att det är OK att man inte vill ta emot feedback just nu. 
Det finns också många fallgropar att trilla i för den som tar emot feedback som tex att vi: 

Intar offerrollen
Förminskar
Förnekar
Undviker
Skyller ifrån oss
Går till attack
Avleder
Skämtar bort 

Så det allra viktigaste enligt mig är att båda parter i en feedbacksituation jobbar på att lyssna och ta in det som den andre säger på ett sakligt sätt.

 Alla är vi olika och det som är OK att prata om för en person kan vara mycket känsligt för en annan. Kommer man åt det som behöver förändras om det som gruppen är överens om att ge feedback om begränsas. Jag tror att det kan vara en bra start och att gruppen sedan kan öka antal områden som är OK. Vad tror ni? PRO-ACT

Framgångsrika företag och organisationer börjar i välmående medarbetare. 
Flera studier visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro kännetecknas av väl utvecklade så kallade friskfaktorer. 
Forskning visar också att en genomtänkt strategi på organisationsnivå och tidiga åtgärder för att förebygga ohälsa har stor betydelse för hur vi mår på jobbet. 
Ta del av vårt expertstöd via den bidragsberättigade tjänsten PROACT by KC Group!

Affärsidé, resultatfokuserad utveckling

Företagets affärsidé är att coacha chefer, nyckelpersoner och anställda inom företag till ett hållbart och effektivare ledarskap. Det handlar till 100% om beteende och den inneboende kraft som finns inom varje människa som genom insikt utvecklas till ett framtida önskat beteende.
Linges Consulting AB, Ekängsvägen 63, 582 75 Linköping, 
+46 (0)73 043 62 55
(c)2019, All Rights Reserved
Hit counter: 626