Coaching Linköping, förändringsledning, självledning, ledarskapsutveckling, personlig utveckling "Coaching Linköping I Linges Consulting AB"

Coaching- digitalt eller i möten

Vill du leda dig själv, utvecklas i ditt arbete eller privat? 
Pröva en personlig tränare för att jobba med hjärnan där coaching är ett verktyg för att ta sig fram.
Eller :
Har du något som hindrar dig att ta nästa steg, det kan vara i karriären eller privat. Ett hinder för att utvecklas kan vara på olika sätt över tid och person och kan hanteras med hjälp av träning. 

Utveckling blir skräddarsydd för dig.

Coaching på telefon, video eller i individuella möten.

Coaching

 • Individuellt eller gruppcoaching.
 • Skräddarsytt efter dina behov.
 • Coachingprogram för företag.
 • Coaching i möten eller video/telefon. 
 • Engångssamtal eller samtal i serie.

Ledarskapsprogram

 • Ledarskapets Dimensioner 2.0.
 • Snabb och effektiv utveckling.
 • Strukturerat Ledarskapsprogram.
 • Personlig ledarskapscoach ingår.
 • 8 moduler 6-12 månader.

Nulägesanalys

 • Beskrivning av medarbetarnas uppfattning om nuläget.
 • Snabb och enkel att använda.
 • Stora eller små grupper.
 • Kort digital intervju.
 • Återkoppling i grupp internt eller med facilitator.

Digitala möten- Boka coachingsamtal 

Vill du boka ett digitalt coachingsamtal. Första samtalet är kostnadsfritt. Vill du bara prova så är du också välkommen.

Samtalet varar i 60 minuter. 

Efter din bokning får du ett mejl med bekräftelse att du bokat ett samtal. I mejlet finns länk till videoplattformen.Använd den länken när mötet ska starta.

Kom ihåg att boka av eller boka om när du får förhinder.


Thursday, October 22, 2020, 10:50 | No Comments »

Det finns positiva och negativa copingstrategier. En välkänd positiv copingstrategi vid obehag eller stress är motion.

Är du medveten om vilka negativa copingstrategier du använder istället för att ta tag i en uppgift eller problem?
En negativ strategi som jag använder är att jag vid t.ex en deadline som stressar mig startar att göra andra saker för att dämpa mitt fysiska obehag.
En klart dålig copingstrategi. Risken att jag missar deadline ökar avsevärt ju mer jag fokuserar på att göra annat och stressen ökar varefter tiden krymper.

Vilka negativa copingstrategier använder du, undvika som detta exempel, förnekande, självanklagelser, önsketänkande eller något annat? -Lär dig ta mer kontroll.


Thursday, August 27, 2020, 13:55 | No Comments »

Jag har i mitt liv haft svårt att hitta mina känslor, vad är det jag egentligen känner? Jag trodde att om jag visade mina känslor så gjorde det mig svag. Nu jobbar jag med att lära mig vad det är för känsla som dyker upp i mitt inre. Känslor är bra, som data, lär dig att använda den datan i ditt beslutsfattande för att få hjälp med vad du vill i en direkt situation eller livet i allmänhet


Affärsidé, resultatfokuserad utveckling

Företagets affärsidé är att coacha chefer, nyckelpersoner och anställda inom företag till ett hållbart och effektivare ledarskap. Det handlar till 100% om beteende och den inneboende kraft som finns inom varje människa som genom insikt utvecklas till ett framtida önskat beteende.
Linges Consulting AB, Ekängsvägen 63, 582 75 Linköping, +46 (0)73 043 62 55
(c)2019, All Rights Reserved
Hit counter: 866